Mezarı açılan Hz. Hamza'nın Kabrinde İç Ürperten görüntü

Mezarı açılan Hz. Hamza’nın Kabrinde İç Ürperten görüntü Hicretin 3.Senesi…Hicretin 3. Senesinde Mekkeli müşriklerle Medineli müslümanlar arasında gerçekleşen Uhud s*avaşında müşrikler 23 ö*lü verirken 72 müslümanlar şe*hit düşmüştü(25 Ocak 625)

Mezarı açılan Hz. Hamza'nın Kabrinde İç Ürperten görüntü
19 Kasım 2023 - 02:05
Hicretin 3. Senesinde Mekkeli müşriklerle Medineli müslümanlar arasında gerçekleşen Uhud s*avaşında müşrikler 23 ö*lü verirken 72 müslümanlar şe*hit düşmüştü(25 Ocak 625). Rasulullah Aleyhisselam Uhud şe*hitleriyle ilgili şöyle buyurmuşlardır: “bunların tanrı katında ş*ehit olduklarına şehadet ederim. Gelin ve onları ziyaret edin.Allah’a vallahi billahi ki kim onlara selam verirse, onlar da kıyamet gününe kadar merhaba verenin slmına karşılık vereceklerdir.” Attaf b. Halid (tabiîn sonrası neslin hadis râvilerindendir) verdiği haberde şöyle demiştir: “Teyzem bana dedi ki, bigün bineğime binip Uhud ş*ehitliğine ziyarete gittim. Orada bir süre namaz kıldım. Hz. Hamza’nın kabrinin yanındaydım. Yörede seslenen veya seslere yanıt veren kimse yoktu. Bir tek bineğimin yularını tutan bir çocuk vardı. Namazımı bitirdiktan sonrasında elimle kabre doğru işaret ederek “esselamü aleyküm” dedim. O anda yer altından merhabaıma karşılık veren bir sesin geldiğini işittim.Allah’ın beni yarattığını iyi mi biliyorsam, geceyle gündüzü nasıl biliyorsam, bu hadiseyi de öylece biliyorum. Slmın karşılığını işittiğim zaman tüm tüylerim ü*rperdi. ” Siyer ve hadis kaynaklarında yer alan bilgiye gore, Ebu Süfyan oğlu Muaviye’nin halifeliği süreında Uhud çevreında su çıkarılmasına lüzum görülmüştü. Uhud’da şehit kabirlerinin olduğu yer haricinde su akıtma olanağı olmadığını halifeye yazdılar. Muaviye de ş*ehit kabirlerinin açtırarak, naaşların başka tarafa nakledilmesini emretti. Medine halkına Uhud’da ş*ehit cenazesi olanların hazır bulunması ilan edildi.Orada Amr b. Cemuh ve Abdullah b. Amr’ın ortaklaşa kabri açılınca ce*setlerin aynı kaldığını görüldü. Abdullah b. Amr (b. Haram) şe*hit fikir elini yaralı yüzüne bastırdığı durumda gömülmüştü. Yeni kabrine yerleştirilirken eli yarasından çekilince çehreı k*anamaya başlamış, eli tekrar yarasına konulunca k*anaması k*esilmiş. Kabir açma esnasında Hz. Hamza’nın ayağına demir küreğin ucu temas edince ayağından k*an akmıştır. Uhud şe*hitlerinin kabirleri, ilk defnedildikleri zamandan 46 sene sonra açılmıştı. O esnada ortaya misk kokusu gibi bir koku dağılmıştır. O mübarek şe*hitler, uyuyan canlı insan şeklinde, omuzlara alınarak yeni kabirlerine götürülmüşlerdir. Kaynak:=tierlifee

YORUMLAR

  • 0 Yorum